Användningsområde

Stegtraktorn var tänkt att användas i samma avseenden som en vanlig traktor. Enligt konstruktören skall de mejselformade gripskorna ge ett fast och stadigt grepp vid kontakt med marken, varigenom slirning undviks. Vid körning på hård väg kan skor med gummisulor monteras.


Historik

 

Nilsson ville lösa problemet med järnhjul som slirade. Hästar ”slirade” aldrig, menade han, därför konstruerade han detta tekniska koncept med en kombination av järnhäst och traktor.

Stegtraktorn ITUS, dragmaskin med ben, blev resultat av 11 års arbete av uppfinnaren Ingenjör Fritz A. Nilsson. Han var anställd som chefkonstruktör vid AB Avancemotor i Augustendal, Stockholm. ITUS-traktorn patentsöktes november 1920 och visades för allmänheten i samband med mässutällningen i augusti 1923.

Då skrev Svenska Dagbladet bland annat följande: ”ITUS-traktorn, en av utställningens intressantaste uppfinningar. Måhända har det svenska uppfinnargeniet här visat världen ett nytt effektivt redskap för jordens kultivering”.

ITUS-traktorn förekom bara som modell, ty då gummihjul introducerades på traktorer var bekymret med slirning betydligt mindre. Vi slutar med ett citat ur beskrivningen av ITUS-traktorn: ”Att krypa eller rulla är som bekant det första människor lär sig. Beträffande motorplogar och traktorer böra vi ha rullat och krupit i tillräckligt många år, nu är det på tiden att vi börjar gå”. Björn Nilsson – son till Friz Nilsson – donerade denna modell till museet i samband med Volvo BM's 150-års jubileum.

Dubbelklicka på bilden för att förstora

Avance ITUS modell 1920
 

Introduktionsår       Introducerades aldrig

Maxhastighet          3 m/s

Rotation drivaxel    1 000 r/min vid 1,5 m/s

Fötternas lyfthöjd   250 mm