Esbjörn Hansen

När började du på museet                     2009

Tidigare yrken                                           Metallarbetare, Kontrollant chef för                                                                       kvalitetsrevision,                                                                                                         leverantörsutvecklare

Tidigare företag                                        Nyby Bruk, Fil-Öbergs, Volvo CE

Anställningstid på Volvo                         32 år

 

Uppgifter på museet                              Helgvärd, middagar på kvällarna,                                                                            guide (engelska)                    

Fritidssysselsättning                                Motionera, underhålla huset,                                                                                   trädgården, båtliv, umgås med familj                                                                     och barnbarn

Okänd talang                                            Rätt duktig på att laga mat och att                                                                         snickra