Anita Öknegård

När började du på museet                     Tror det var 2008

Tidigare yrken                                           Speciallärare

Tidigare företag                                        

Anställningstid på Volvo                        

Uppgifter på museet                              Samordning av Julmarknaden

Fritidssysselsättning                              Föreningsliv och volontär i skolan

Okänd talang                                          

e-post