Bosse Eriksson

När började du på museet                     2017

Tidigare yrken                                           Maskinreparatör, Provningsingenjör,                                                                     säljingenjör och product service                                                                             manager

Tidigare företag                                        Volvo CE

Anställningstid på Volvo                         50 år

Uppgifter på museet                              Helgvärd

                  

Fritidssysselsättning                                -

Okänd talang                                            -