Användningsområde

Ångloket konstruerades för frakt av malm vid Norbergs Gruvjärnväg.


Historik


Under 1800-talets Sverige var sjö- och kanalsystem mycket väl utvecklat och låg till stor del bakom bristen på ett utvecklat transportsystem på land. Båttrafiken tillfredställde de flesta transportbehov, men det fanns dock viktiga industrier som saknade åtkomst av vatten vilket gjorde transport av råvaror långsamt och kostsamt. En av dessa industrier var malmbrytningen i Bergslagen. Man hade sett hur järnvägen hade växt fram i England under tidigt 1800-tal och insåg hur effektivt transporten av malm från Kärrgruvan till sjön Åmänningen skulle bli med ett liknande system. Munktell fick uppdraget att konstruera ett lokomotiv till vad som skulle bli Norbergs Gruvjärnväg och år 1853 stod det första Sverigebyggda ångloket färdigt i Munktells mekaniska verkstad. Förstlingen var född.

Modellen är en mycket lik kopia av originalet sånär som på storleken. Förstlingen finns idag inte kvar, men några av originaldelarna finns bevarade här på Munktellmuseet och på Järnvägsmuseet i Gävle. Originalritningarna har under årens lopp försvunnit men sammanställningsritningarna har i alla fall bevarats. Det finns även en mycket fin modell av förstlingen som Järnvägsmuseet i Gävle äger men som disponerats tillfälligt till Munktellmuseet. Flera skalamodeller har byggts med hjälp av modellen eftersom den är en nästintill perfekt kopia av originalet. Bröderna Larsson i Åkers Styckebruk har byggt varsin ”Förstling” i skala 1:5. Modellerna är smal- respektive bredspåriga och kan dra modellvagnar med barnpassagerare.
Ångcylindern med slidskåp samt kolv och kolvstången som ligger bredvid modellen är originaldelar från den riktiga Förstlingen.

På Munktellmuseet finns också den fullskalekopia av Förstlingen som Intresseföreningen Förstlingen II har byggt. Ett mycket nära samarbete mellan museet och intresseföreningen har gjort det möjligt att lokets stall för vinterhalvåret är Munktellmuseet. Inne på museet visas en 28 minuter lång dokumentärfilm om hur Förstlingen II kom till och byggdes till färdigt fungerande lok.
Den första lördagen i oktober genomför Munktellmuseet och Förstlingen tillsammans "Tågens dag". Därefter stallas loket inomhus på museet och tas inte ut förrän under maj månad. Då loket inte är på annan plats i Sverige kan det köras under ånga, efter bokning, på en kort (44 meter) sträcka utanför museet.

Munktells Förstlingen

 

Introduktionsår                                             1853

Drivkälla                                                         Ångmaskin

Effekt                                                              20 hp

Vikt                                                                  33 skeppspund, dvs 5 619 kg

Maxhastighet                                                13 km/h

Dubbelklicka på någon av bilderna för att förstora de

Denna modell av Förstlingen finns också att beskåda på Munktellmuséet. Modellen är ungefär skala 1:10.