Användningsområde

Detta urverk tillverkade J.T. Munktell i sin mekaniska verkstad år 1842.

Den sinnrika kraftöverföringen, fortfarande funktionell, samt slagverket sitter fortfarande kvar på stadshusvinden.

Historik

Det levererades till Elementarläroverket i Eskilstuna till ett pris av 266 Riksdaler och 32 skilling banco. 

Skolan låg på den plats där stadshuset finns i dag. Efter 55 år revs skolan för att lämna plats för det nya stadshuset. När detta invigdes den 18 november 1897 hade urverket flyttas över dit. Klockan försågs samtidigt med en ny urtavla för att bättre passa in arkitektoniskt på sin nya plats. Även stadshusets baksida fick en urtavla, vars visare drevs av samma urverk genom en sinnrik kraftöverföring med ett antal kugghjul och axlar.

 

Måndagen den 21 september 1967 ersattes Munktells urverk av ett nytt kompakt eldrivet verk. Den 10 mars 1993 återlämnades Munktells-uret av Eskilstuna kommun till dess ursprungsplats, det vill säga hit till Munktellmuseet.

Munktells urverk

 

Benämning/typ               Munktells urverk

Tillverkningsår                1842