Användningsområde

Den vackra kassakistan med tre separata lås med en del gamla handlingar inuti kan beses här på museet. Insidan av locket uppvisar en färgglad bild på loket “Förstlingen”, som vid tiden för kassans bildande varit inne på verkstaden och byggts om från smalspårig till normalspårig rälsvidd.


Historik
 

Grundaren Johan Theofron Munktell var en patriarkalisk ledare, som dock inte enbart ställde krav på sina anställda. Han var känd för att måna om deras väl och ve.

Arbetarna organiserade sig tidigt i den, på själva julaftonen 1858, instiftade “Mekaniska Arbetares Sjuk & Begrafnings Casse”. Den är en av landets äldsta som fungerar än idag, även om den drivs i en annan form än vid starten.

Sjukkassekista
 

Benämning                 Mekaniska Arbetares Sjuk & Begrafnings Casse

Instiftad                       24 dec. 1858