Användningsområde

 

För anläggning av läns- och riksvägar, speciellt användbar för oljegrus- och asfaltläggning, samt för liknande anläggningsarbeten där vältning erfordras, men även för andra typer av arbeten där packning/vältning erfordras.

Historik
 

Hubert Zettelmeyer A-G Maschinenfabrik, Konz, Tyskland, etablerad 1897, var från första stund inriktad på utveckling och tillverkning av moderna anläggningsmaskiner för vägbyggnad med speciellt fokus på ångvältar. Detta i en tid då denna typ av industri i Tyskland befann sig i sin linda. Andra produkter var rivarutrustningar, bostadsvagnar för arbetare, transportvagnar, bevattningsvagnar och pumpar. Tillverkningen skedde i standardiserade serier efter specifikationer enligt DIN standard. Fram till 1930-talet hade man levererat närmare 200 ångvältar fördelat på ett 60-tal inom landet och de övriga drygt 130 ångvältarna spridda över Europa, Afrika och Asien, varav ett flertal till bl a Kina.

 

Denna ångvält har genomgått en genomgripande renovering vid företagets anläggning i Konz och kom under 2006 till Munktellmuseet.

 

 

Dubbelklicka på någon av bilderna

för att förstora

Zettelmeyer ångvält 411-08

Introduktionsår                             1915

Cylinderdiameter                          145 mm

Slagländ                                          300 mm

Varvtal                                             180 r/min

Arbetstryck                                     12 kp/cm²

Motoreffekt                                    35 hp

Vattenbehållarens volym             635 L

Vältarnas diameter                       1 820 mm

Körhastighet                                  5 km/h

Vikt med kol och vatten,

färdig för arbete                            18 t