Håkan Carlsson

När började du på museet                     2010

Tidigare yrken                                           Chef för Volvo Parts

Tidigare företag                                        -

Anställningstid på Volvo                         35 år

Uppgifter på museet                               Helgvärd

                  

Fritidssysselsättning                                Golf

Okänd talang                                            Sång