Ralph Angestam

När började du på museet                     2002

Tidigare yrken                                           -

Tidigare företag                                        Volvo CE 

Anställningstid på Volvo                         39 år

Uppgifter på museet                              Förstlingen

                  

Fritidssysselsättning                                Trädgård, läser böcker och                                                                                       historiedtudier

Okänd talang                                            Munktell-kunnig och knuta timmer