Stig Odeskans

När började du på museet                     2005

Tidigare yrken                                           Produktspecialist. Service på                                                                                    väghyvlar, grävlastare och                                                                                        mobilkranar

Tidigare företag                                        Volvo CE  och Valmet traktor

Anställningstid på Volvo                         30 år

Uppgifter på museet                              Arkivering av produktrelaterade                                                                              publikationer

                  

Fritidssysselsättning                                Spelar golf. Intresserad av historia i                                                                       allmänhet med speciellt nutids- och                                                                       flyghistoria

Okänd talang                                            -