Tomas Almeren

När började du på museet               x

Tidigare yrken                                     x

Tidigare företag                                  Volvo CE 

Anställningstid på Volvo                   x år

Uppgifter på museet                          x

                  

Fritidssysselsättning                           x

Okänd talang                                        -