Åke Ohlsson

När började du på museet                     x

Tidigare yrken                                           

Tidigare företag                                        Volvo CE 

Anställningstid på Volvo                         x år

Uppgifter på museet                              x

                  

Fritidssysselsättning                                x

Okänd talang                                            -