Tomas Lindberg

När började du på museet                     Augusti 2017

Tidigare yrken                                           Lärare på Rekarne Gymnasiet

                                                                     Fordonslinjen

Tidigare företag                                        -

Anställningstid på Volvo                         Första jobbet på Volvo

Uppgifter på museet                               Biträdande museichef med ansvar

                                                                    för verkstan och museets

                                                                    deltagande vid olika veteran-

                                                                    evenemang. Guidar också. 

                                                             

Fritidssysselsättning                                Är helst utomhus och då blir

                                                                    det ofta vandring eller en båttur.

Okänd talang                                            Finns det någon är den okänd även

                                                                    för mig.