Lars Eriksson

När började du på museet                     2017

Tidigare yrken                                           Provningsingenjör, produktspecialist                                                                      och serviceutbildning

Tidigare företag                                        Volvo CE

Anställningstid på Volvo                         47

Uppgifter på museet                              Guide

                  

Fritidssysselsättning                               Skog och mark

Okänd talang                                            -