Användningsområde
 

Kipphyveln används för planbearbetning av metaller. På denna maskin utför stålet såväl skärrörelsen som en stegvis sidorörelse för varje skär, på andra typer rör sig arbetstrycket i sidled medan stålet endast utför skärrörelsen. Kipphyvelns arbetssätt gör att den är relativt långsam och den har därför i modern verkstadsindustri ersatts av roterande fräsmaskiner.


Historik

Detta exemplar tillverkades vid Munktells Mekaniska Verkstad AB 1891 och har använts vid olika produktionsavdelningar inom företaget.

Munktells Nr. 16; Kipphyvel

 

Benämning/typ                      Munktells Nr 16

Tillverkningsår                       1891

Drivning                                  Remdriven via flerstegs remskiva

Variabel slaglängd                 0–180 mm

Dubbelklicka på någon av bilderna för att förstora