Clenn Häggqvist

När började du på museet                     Januari 2010

Tidigare yrken                                           -

Tidigare företag                                        -

Anställningstid på Volvo                         -

Uppgifter på museet                               Mekaniker

Fritidssysselsättning                                Gamla bilar (DeSoto 1947)

Okänd talang                                            -