Börje Länn

När började du på museet                     2000

Tidigare yrken                                           Systemering, chefsbefattning inom                                                                       data, administrativ utvecklare

Tidigare företag                                        Volvo CE 

Anställningstid på Volvo                         48

Uppgifter på museet                              Helg- och kvällsvärd och guide

                  

Fritidssysselsättning                                Olika föreningsarbeten

Okänd talang                                            -