Användningsområde
 

Hejare Munktells HA 2, populärt kallade "brädhejare", p.g.a. att hannaren är upphängd i en planka. Plankan  påverkas av en lyftmekanism bestående av ansättbara roterande valshjul och kan låsas med en klämanordning. Hejaren sköttes av en "tramp" och slår för en kort trampning endast ett slag samt stannar automatiskt i höjdläget. Hålles däremot trampen fortsatt nedtryckt slår slår hammaren oupphörligt. Den för hammarens lyftning erforderliga plankan bör enligt specifikationen "vara af torr och kvistfri lönn eller bok, väl riktad och noggrant jämntjock efter hela sin längd".


Historik
Den här hejaren levererades till Eskilstunaföretaget C.I. Fall år 1944 och betingade då ett pris av 14 300 kronor.

Dubbelklicka på bilden för att förstora

Munktells hejare HA 2

Introduktionsår                                             1913

Erforderlig drivkraft                                      6 hp

Hammarens vikt                                            300 kg

Städets vikt                                                     4 500 kg

Hejarens totalvikt                                          8 000 kg

Hammarens lägsta / högsta fallhöjd            600 / 1 500 mm