Jörgen Forsrup

När började du på museet                     2008

Tidigare yrken                                           -

Tidigare företag                                        -

Anställningstid på Volvo                         -

Uppgifter på museet                               Reserch/arkivarbete och Förstlingen

Fritidssysselsättning                                Släktforskning och                                                                                                     industrikulturhistoria

Okänd talang                                            -