Back to voluntary

Bo Liljestrand

När började du på museet                     2001

Tidigare yrken                                           Provning inom produktutveckling.                                                                         Avdelningschef för                                                                                                     utvecklingsprovning av hjullastare

Tidigare företag                                        Volvo CE 

Anställningstid på Volvo                         37 år

Uppgifter på museet                              Arkiv. Underhåll och ajourhållande                                                                        av museiarkivet som byggts upp                                                                            under en 15-årsperiod

                  

Fritidssysselsättning                                Segling, resor, hus och hem

Okänd talang                                            Inte direkt men klarar dock                                                                                       matlagning till husbehov