Gunnar Einarsson

När började du på museet                     2013

Tidigare yrken                                           Serviceingenjör, Produktingenjör,                                                                           Garantifrågor mot leverantörer

Tidigare företag                                        Volvo CE, Volvo Parts och                                                                                           International

Anställningstid på Volvo                         -

Uppgifter på museet                              Guide

                  

Fritidssysselsättning                                Hus och hem, husvagnar

Okänd talang                                            -