Kerstin Györi

När började du på museet                    2009

Tidigare yrken                                           Fackligt i Volvokonsernen, telefonist                                                                       och ekonom

Tidigare företag                                        Volvo och Celero

Anställningstid på Volvo                        35 år

Uppgifter på museet                              Receptionen

Fritidssysselsättning                              Vattengympar

Okänd talang                                          Reseledare