Användningsområde

Lantbrukstraktor för 2-skärig plog. Eftersom traktorerna började förses med gummihjul blev vägtransporter med traktorer mer vanliga.

Historik

Vid andra världskriget början infördes bränslestopp till den privata marknaden och för de som ville fortsätta köra sina traktorer blev gengasdrift en lösning.

Några hundra BM 2:or tillverkades under krigsåren under namnet Munktells GBM 2.

För att köra på gengas så blev man tvungen att bygga om motorerna med nytt cylinderlock med tändstift och magnetapparat. Remskivan fick flyttas över till högra sidan för att bereda plats för gengasgrytan.

Växellådans utväxling ändrades beroende på om traktorn försågs med järnhjul eller gummihjul.

Hesselmans gengasaggregat fanns också att tillgå för de traktorer som tidigare tillverkats och som fortfarande var i arbete på gårdarna.

  När kriget så småningom upphörde kunde man bygga om de fabrikstillverkade gengasdrivna traktorerna med en konverteringssats för drift av det konventionella bränslet.

Dubbelklicka på bilden för att förstora

Munktells GBM 2

Introduktionsår                                    1942

Motor                                                     Bolinders W5, 2-cyl, 2-takts                                                                                         tändkulemotor ombyggd för                                                                                      gengasdrift

Cylinderdiameter                                 150 mm

Slaglängd                                               150 mm

Slagvolym                                              5,3 dm³

Motoreffekt, normal                            32 hp vid 1 100 r/min

Björkved, fuktighet 10%                      28,8 hp (på remskivan)

Björkved, fuktighet 20%                      25,1 hp  (på remskivan)

Granved, fuktighet 16%                      26,8 hp (på remskivan)

Björkved, fuktighet 10%  + sprit         33,9 hp (på remskivan)

Kompressionsförhållande                  8,2:1

Gasgenerator                                       Hesselman T-500

Vedbehållarens rymd                         1,5 hl

Hastighet med gummihjul,

Växel fram 1 t.o.m. 4                           3,1 - 4,5 - 6,9 - 14,3 km/h

Hastighet med järnhjul,

Växel fram 1 t.o.m. 4                           2,8 - 4,0 - 4,8 - 6,0 km/h

Bränsletank                                           75 L

Kylsystem                                              25 L

Vikt med gengasutrustning,

fyllda behållare och järnhjul              2 400 kg