Jannicke Serneberg

När började du på museet                     2019

Tidigare yrken                                          Alltid jobbat med kunder och gäster                                                                     i  olika sammanhang!

Tidigare företag                                       Inge Steensland A/S, Oslo

                                                                   ACE Insurance, Stockholm

                                                                   Volvo Parts AB

                                                                   Volvo Construction Equipment                                                                               (nuvarande)

 

Anställningstid på Volvo                         16 år

Uppgifter på museet                               Museichef vilket innebär att man                                                                           får vara beredd på att ta sig an                                                                               många olika arbetsuppgifter

Fritidssysselsättning                                Teater, musikal,  sång och resor

 

Okänd talang                                            Är en riktig teaterapa och älskar att                                                                        stå på scenen!

Jannicke Serneberg 02.jpg